calambac دیابت سلامت میلیون بهداشت

calambac: دیابت سلامت میلیون بهداشت سلامتی مبتلا شدن بیماران دیابتی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نمی‌گذارند طرح استیضاح وزیر کشور به صحن برسد / سلحشوری

یک نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح استیضاح وزیر کشور گفت: تاکنون سه بار نامه جهت طرح استیضاح وزیر کشور امضا شده است است ولی با پس‌گیری امضاها از سوی همکارا

نمی‌گذارند طرح استیضاح وزیر کشور به صحن برسد / سلحشوری

سلحشوری: نمی گذارند طرح استیضاح وزیر کشور به صحن برسد

عبارات مهم : انتشار

یک نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح استیضاح وزیر کشور گفت: تاکنون سه بار نامه جهت طرح استیضاح وزیر کشور امضا شده است است ولی با بعد گیری امضاها از سوی همکاران نگذاشته اند که این طرح به صحن برود.

پروانه سلشحوری در گفت وگو با ایلنا، راجع به جمع آوری امضا و مطرح کردن استیضاخ وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: نامه ای در خصوص استیضاح وزیر کشور از سوی نمایندگان امضا شده است بوداما بعضی از همکاران امضای خود را بعد گرفتند و حتی به من هم اصرار کردند که امضایم را بعد بگیرم که بعد نگرفتم.

نمی‌گذارند طرح استیضاح وزیر کشور به صحن برسد / سلحشوری

وی ادامه : بعضی از همکاران امضای خود را بعد گرفتند بعضی دیگر هم می خواهند بعد بگیرند و این پیشنهاد را دادند که فعلا این قضیه به مراعا گذاشته شود و در یک وقت مناسب تر بررسی صورت گیرد.

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به این پرسش که طرح استیضاح وزیر قبل انتشار فیلم برخورد مامور گشت ارشاد بوده هست، گفت: بله، این امضا جمع کردن قبل از قضیه انتشار فیلم بود و خیلی وقت است که این نامه را امضا کردیم.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح استیضاح وزیر کشور گفت: تاکنون سه بار نامه جهت طرح استیضاح وزیر کشور امضا شده است است ولی با پس‌گیری امضاها از سوی همکارا

سلشحوری خاطرنشان کرد: این سومین بار است که بحث استیضاح وزیر کشور مطرح می شود، ولی هیچ کدام به صحن نمی رسد در عوض مشاهده می کنیم که هر روز وزیر کشاورزی را به صحن می کشند ولی وزیر کشوری که انتقادات نسبت به عملکردش زیاد است هیچ وقت نمی گذارند استیضاحش به صحن نمی رسد.

وی تاکید کرد: نمایندگانی که امضا جمع می کنند و یا سوالی را از وزرا می پرسند ولی بعد آن را بعد می گیرند مجلس را بی اعتبار می کنند.

واژه های کلیدی: انتشار | استیضاح | همکاران | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs